Archive for Czerwiec 2017

Zagadki z dorocznego raportu UKE

Wedle przygotowanego przez UKE raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. w końcu ub.r. w mobilnych modemach było 7,4 mln SIM. Z czego 17,3 proc. to SIM Polkomtelu. Proste mnożenie daje wartość 1,28 mln. Z innego wykresu umieszczonego w raporcie UKE wynika, że Polkomtel miał 8,9 proc. całego rynku internetu fix i mobile. A cały rynek to wedle danych UKE 14,5 mln łączy stacjonarnych i mobilnych. Proste mnożenie daje wynik 1,29 mln. Biorąc pod uwagę zaokrąglenia dane o liczbie SIM Polkomtelu można uznać, za takie same.

W tym innym wykresie zamieszczonym w raporcie UKE są dane dotyczące dwóch innych spółek grupy Cyfrowego Polsatu: Cyfrowy Polsat i Aero2. Obie świadczą usługi mobilnego dostępu do internetu. Z wykresu wynika, że w ub.r. Cyfrowy Polsat miał 4,4 proc. całego rynku internetu, co po mnożeniu daje wartość 638 tys., zaś Aero 2 miało 4,8 proc., co po mnożeniu daje wartość 696 tys. Obie wartości są oczywiście zaokrągleniem.

W sumie wychodzi, że grupa Cyfrowego Polsatu miała – w zaokrągleniu – 2,61 mln użytkowników mobilnego internetu. Tymczasem w raporcie rocznym za 2016 r. grupa Cyfrowego Polsatu przyznaje się do 1,976 mln SIM wykorzystywanych do transmisji danych. W tej liczbie uwzględnione są także te SIM Aero2, które korzystały z płatnych usług, czyli pakietów.

Różnica spora. 634 tys. Czyli niemal tyle ile SIM Aero2 w raporcie UKE. Czyżby owe circa 700 tys. SIM Aero2 to były wszystkie SIM operatora używane do dostępu do  internetu, w tym te do darmowego dostępu?

I kolejne liczby. Też ciekawe. Z raportu UKE wynika, że zarówno T-Mobile, jak i P4 w ub.r. tracili klientów korzystających z mobilnego internetu za pomocą modemów. Tracili, bo spadł ich udział w rynku, a rynek – według danych UKE – wzrósł z 6,7 mln SIM do 7,4 mln.

Z raportu UKE wynika, że na rosnącym rynku wśród największych operatorów rósł tylko udział Orange. O 5,8 pkt proc. do 35,8 proc., czyli – po dokonaniu stosownego mnożenia – do 2,65 mln. Orange w raporcie rocznym za 2016 r. podało, że obsługiwało 2,67 mln SIM. Można przyjąć, że niższa wartość wyliczona na podstawie danych z raportu UKE to efekt zaokrągleń.

W I kwartale 2017 r. Orange zmieniło sposób raportowania użytkowników stacjonarnego LTE. Do tej pory zaliczało ich do części mobilnej, teraz zalicza do części stacjonarnej. W końcu 2016 r. w modemach stacjonarnego LTE było 191 tys. SIM.

Publikując raport za I kwartał 2017 r. Orange rozpisało też historyczne dane dotyczące SIM abonamentowych. Wynika z niego, że w końcu 2016 r. w modemach mobilnych było 1,38 mln SIM. Ponadto w urządzeniach M2M było 1,03 mln SIM. Nie ma danych o SIM pre-paid w modemach mobilnych. Zsumowanie liczby SIM używanych w końcu 2016 r. w stacjonarnym LTE, mobilnym internecie i M2M na koniec 2016 daje 2,6 mln.

Po uwzględnieniu, że nie znamy liczby SIM pre-paid używanych w modemach wynik sumowania można uznać za zgodny z danymi z raportu Orange za 2016 r. i z raportu UKE. A to oznacza, że w raporcie UKE w części dotyczącej liczby klientów mobilnego internetu korzystających z modemów w przypadku Orange uwzględnione jest 1 mln SIM działających w M2M. I teraz zagadka: czy karty do M2M są także uwzględnione w danych o liczbie kart w modemach opublikowanych przez UKE dla innych operatorów? A jeśli nie są, to może należałoby skorygować dane podane przez Orange, by całość doprowadzić do porównywalności?