Archive for Czerwiec 2013

Cennik Play: idzie ku lepszemu

Idzie ku lepszemu. Play poprawił błędy w tabeli numer cztery w cenniku taryfy Formuła mini max na kartę. Niestety na tym zakończył poprawianie ewidentnych błędów w tym cenniku. Mam nadzieję, że dożyję chwili, w której cennik będzie bez błędów.

Przy okazji poczytałem inne cenniki Play. Ich lektura upewniła mnie, że ich twórca jest wybitnym specjalistą od copy paste. Specjalistą, który niestety nie w pełni opanował tę funkcję pakietu Microsoft Office. Bo gdyby ją opanował dwóch innych błędów by nie było.

Śmiem też przypuszczać, że autor cenników nie wie, że jest różnica między bitem i bajtem oraz nie wie, że wielkość literki „b” ma znaczenie.

Cudny cennik i regulaminy

P4, operator sieci Play uruchomił dziś nową taryfę prepaid. Nazwał ją FORMUŁA MINI MAX na Kartę.

Pochyliłem się nad cennikiem oraz regulaminami nowej taryfy i znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Odnoszę wrażenie, że dokumentu przed publikację NIKT nie czytał, a od przeczytania nie zwalnia nawet klauzula: PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU ZASTRZEŻONE

Pozwoliłem sobie wybrać cytaty (to tekst pisany kursywą) i je skomentować:

Regulamin Oferty Promocyjnej „Niska stawka za Internet”

obowiązuje od 11 czerwca 2013 r. do odwołania

(…)

2. W ramach Promocji, każdy Użytkownik, który aktywuje Ofertę Formuła MINI MAX na Kartę w trakcie obowiązywania niniejszej Promocji, będzie korzystał z krajowej transmisji danych po stawce 0,02 PLN za każde rozpoczęte 100 kb transmisji danych, z prędkością określoną w Cenniku Oferty Formuła MINI MAX na Kartę.

A może za 100 kB? A może nie. Duże B i małe b robi różnicę. Stawka podstawowa według cennika to 10 gr za 100 kB.

Regulamin Oferty Promocyjnej „Pakiety Szybki Internet”

obowiązuje od 11 czerwca 2013 r. do odwołania

10. Prędkość transmisji danych wynosi od 8 Kbp/s do 2Mbp/s w przypadku gdy Użytkownik znajduje się w zasięgu sygnału innych niż P4 Operatorów Krajowych lub od 8 Kbp/s do 7,2Mbp/s w zasięgu sygnału Sieci Telekomunikacyjnej opartej na własnej infrastrukturze P4.

Co to za jednostki Kbp/s i Mbp/s? Nie znam. Znam Kb/s i Mb/s. Anglicy i Amerykanie piszą o Kbps i Mbps.

Cennik Oferty Formuła MINI MAX na Kartę

Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o.

obowiązuje od 11.06.2013 r.

(…)

W każdym miesiącu kalendarzowym, Użytkownik, o ile posiada na koncie Pakiet Złotówek i utrzymuje Okres ważności połączeń wychodzących, może korzystać z transmisji danych z prędkością od 8 Kbp/s do 2Mbp/s w przypadku gdy Użytkownik znajduje się w zasięgu sygnału innych niż P4 Operatorów Krajowych lub od 8 Kbp/s do 7,2Mbp/s w zasięgu

sygnału Sieci Telekomunikacyjnej opartej na własnej infrastrukturze P4.

Maksymalne użycie transmisji danych w danym miesiącu kalendarzowym, z prędkością, o której mowa powyżej może wynieść 5 zł z Pakietu Złotówek.

Po wykorzystaniu kwoty, o której mowa powyżej transmisja danych odbywa się z prędkością do maksymalnie 8 kb/s i jest Bezpłatna.

Znów jednostki Kbp/s i Mbp/s. W końcu czy 8Kbp/s czy 8 kb/s?

Jedziemy dalej do tabeli 4:

Przekierowanie połączenia przychodzącego (szczegóły w punkcie g) pod Tabelą nr 4)

A punkt g brzmi:

g) Za blokady połączeń uznaje się blokowanie wszystkich połączeń wychodzących, blokowanie połączeń międzynarodowych, blokowanie połączeń międzynarodowych z wyłączeniem własnego kraju, blokowanie połączeń przychodzących oraz blokowanie połączeń przychodzących w roamingu. Wymienione blokady mogą być aktywowane jedynie z pozycji telefonu.

Co ma przekierowanie do blokady? Ale dalej robi się ciekawiej 😉

Blokady połączeń (szczegóły w punkcie h) pod Tabelą nr 4)

Treść punktu h:

h) Każde połączenie głosowe wychodzące, wykonane w ramach usługi połączenia konferencyjnego, rozliczane jest oddzielnie w zależności od wybranego numeru zgodnie z niniejszym Cennikiem.

Czyli blokada to połączenie konferencyjne? Litości!!!!!

Nie ma litości. Jest cennik:

Rozmowa konferencyjna (szczegóły w punkcie b) i i) pod Tabelą nr 4)

punkt b wydaje się OK ( b) Usługa nie dotyczy połączeń wideo) ale to punkt  i to jakiś odjazd:

i) Opłata za pobranie utworu muzycznego dla potrzeb świadczenia usługi Muzyka na czekanie naliczana jest zgodnie z Tabelą nr 1, pkt 9. Cykliczna opłata za korzystanie z usługi naliczana jest w cyklu miesięcznym.

Wychodzi, że połączenie konferencyjna równa się pobranie muzyki.

Ponadto:

Warunkiem korzystania z usługi z Tabeli 1 pkt. 14, pkt 15, pkt 16 jest uprzednie udostępnienie danych Operatorowi przez Użytkownika na warunkach opisanych w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 Sp. z o.o. dla Użytkowników.

Problem w tym, że tabela 1 kończy się na 11 punkcie.

I jeszcze to:
SMS na telefon stacjonarny (szczegóły w punkcie m pod Tabelą nr 4)

Punkt m:

m) Poczta głosowa lite jest usługą domyślnie aktywowaną.

I na koniec megakwiatek:

d) Wysłanie wiadomości SMS na numer 115 jest Bezpłatne w Polsce oraz w Strefie Euro. W pozostałych strefach płatne jak za wysłanie wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym. Opłaty za usługi w roamingu międzynarodowym określa Tabela nr 11 i nr 11a niniejszego Cennika Oferty Formuła MINI MAX na Kartę, listę krajów w ramach poszczególnych Stref określa Tabela nr 9 i 9a niniejszego Cennika Oferty Formuła MINI MAX na Kartę.

e) Wysłanie wiadomości SMS na numer 115 jest Bezpłatne w każdej strefie.

Co ważniejsze? Zapis z punktu d, czy może z punktu e?

Jeśli coś pominąłem to przepraszam. Proszę o uzupełnienie w komentarzu.