DT ma 100 proc. PTC

To nietypowy wpis. Podaje pełną treść komunikatu DT w sprawie PTC. Najpierw wersja polska, potem angielska

Oświadczenie prasowe

Bonn, Warszawa, 15 grudnia 2010 r.

Deutsche Telekom zawiera ugodę w celu zapewnienia sobie bezspornego prawa własności polskiego operatora telefonii komórkowej PTC

§  Deutsche Telekom, Vivendi i Elektrim podpisują ugodę regulującą wszystkie spory prawne dotyczące PTC.

§  Zgodnie z ugodą Deutsche Telekom zwiększa udział własny w PTC do 100 procent, stając się jedynym udziałowcem spółki PTC.

§  W ramach ugody Deutsche Telekom zapłaci dodatkowe 1,4 mld euro Elektrim i Vivendi.

§  Łącznie z pierwszą kwotą w wysokości 0,7 mld euro, którą zapłacono już w roku 2006, Deutsche Telekom płaci w sumie 2,1 mld euro za 51-procentowy udział w PTC oraz ostateczne zakończenie sporów prawnych.

§  W rezultacie stosunek EBITDA do wartości przedsiębiorstwa dla całej transakcji wyniesie ok. 4.

_______________________________________________________________

Deutsche Telekom podpisała ugodę z francuską spółką Vivendi, polską spółką Elektrim oraz wierzycielami Elektrim, wśród których znajdują się między innymi Skarb Państwa oraz obligatariusze Elektrim, zapewniając sobie pełne i niekwestionowane prawo własności polskiego operatora telefonii komórkowej Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). Porozumienie pomiędzy trzema stronami zostało dzisiaj podpisane. Najistotniejsze postanowienia to:

Pierwotnie spółka Deutsche Telekom posiadała 49 procent udziałów w PTC. W 2005 roku Deutsche Telekom wykonała opcję kupna na kolejne 48% udziałów w PTC (zwiększając swój udział do 97%) a następnie w 2006 roku dokonała pierwszej płatności w wysokości 0,7 mld euro na rzecz Elektrim. Deutsche Telekom dokona teraz drugiej płatności ceny zakupu 48 procent udziałów PTC na rzecz Elektrim.

Dodatkowo Deutsche Telekom nabędzie pozostałe 3 procent udziałów w PTC poprzez nabycie obu spółek holdingowych Carcom i Autoinvest. Udziały w obydwu wyżej wymienionych spółkach posiada Elektrim (49 procent) i Vivendi (51 procent).

W zamian za powyższe, Deutsche Telekom zapłaci 1,4 mld euro na rzecz Elektrim oraz Vivendi. Większa część tej kwoty wpłynie na rachunek Elektrim, jako pozostała część płatności za 48% udziałów w PTC w ramach wykonania wyżej wspomnianej opcji kupna. Płatność od Deutsche Telekom będzie także zawierać cenę za udziały Vivendi i Elektrim w dwóch wspomnianych spółkach holdingowych. Mniejsza część płatności Deutsche Telekom dotyczy ugody we wszystkich pozostałych sporach prawnych zaistniałych między stronami.

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia warunków.

Wraz z zakończeniem prawnych sporów, PTC będzie mogła działać w jeszcze bardziej efektywny i konkurencyjny sposób. Ostateczne wyjaśnienie struktury właścicielskiej znosi niepewność wśród współpracowników i klientów. Zawarcie tej ugody pozwoli PTC stać się w większym stopniu niż kiedykolwiek decydującym elementem strategii zagranicznej Deutsche Telekom. Włączenie PTC w strukturę silnego koncernu pozwoli pracownikom PTC wzmocnić pozycję na polskim rynku. Jednocześnie dzięki bardzo dobrej pracy w poprzednich latach pozycja wyjściowa spółki jest znakomita. Marka ERA była w ciągu kolejnych trzech lat wybierana najbardziej wartościową polską marką na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Na rynku telefonii komórkowej w Europie środkowej i wschodniej spółka PTC jest trzecim co do wielkości operatorem, biorąc pod uwagę liczbę klientów oraz wielkość przychodów za świadczone usługi, i pozostaje w tyle za liderem rynku tyko o 2 punkty procentowe. PTK Centertel oraz Polkomtel – dwaj główni konkurenci PTC na polskim rynku telefonii komórkowej – jak również PTC mieli w pierwszym półroczu 2010 niemal identyczny udział w rynku: PTK Centertel 31 procent, Polkomtel 30 procent i PTC 29 procent. Ponadto PTC w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku uzyskała wysoki, także w porównaniu z polskimi konkurentami, wskaźnik EBITDA, — wynoszący 37 procent.

„To dobry dzień dla polskiego rynku telefonii komórkowej i dla naszych polskich klientów. Niebudzący wątpliwości stan prawny, uznany przez wszystkich, stanowi jasny sygnał dla strategicznego rozwoju PTC i otwiera drogę na przyszłość”, stwierdził Timotheus Höttges, członek zarządu Deutsche Telekom do spraw finansowych. „Udało nam się rozwiązać ten węzeł”, dodał Höttges.

Biorąc pod uwagę uzgodnione płatności oraz fakt dokonania pierwszej wpłaty w związku z wykonaniem opcji kupna w 2005 roku można ustalić cenę za przejęcie w sumie 51 procent udziałów PTC na około 2,1 mld euro. Uwzględniając saldo środków pieniężnych polskiej spółki w wysokości ok. 1,5 mld euro i opierając się na wartości przewidywanego na rok 2010 dostosowanego wskaźnika EBITDA można określić mnożnik zastosowany przy transakcji na około 4.

Deutsche Telekom — wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza publikacja prasowa zawiera prognozy, które odzwierciedlają aktualne opinie zarządu spółki Deutsche Telekom dotyczące przyszłych wydarzeń. Prognozy te oparte są na bieżących planach, kalkulacjach i projektach. Dlatego należy traktować je z ostrożnością. Twierdzenia te obciążone są bowiem potencjalnym ryzykiem i niepewnością które trudno przewidzieć i które są zasadniczo poza kontrolą Deutsche Telekom. Jeżeli ryzyko to i niepewność staną się realne lub jeżeli założenia, na których oparto którekolwiek ze stwierdzeń, okażą się nieprawidłowe, rezultaty mogą być znacząco odmienne od wyrażonych lub zakładanych w oparciu o takie prognozy. Deutsche Telekom nie może dać zapewnienia, że oczekiwania lub cele zostaną spełnione lub osiągnięte. Bez uszczerbku dla istniejących zobowiązań wynikających z przepisów rynku kapitałowego, Deutsche Telekom nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizację prognoz przez uwzględnienie nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Deutsche Telekom AG

Corporate Communications

Tel.: +49 (228) 181 – 4949

E-Mail: press@telekom.de

Press Release

Bonn, Warsaw, December 15, 2010

Deutsche Telekom enters into an agreement to secure undisputed ownership over Polish mobile operator PTC

§  Deutsche Telekom Vivendi and Elektrim sign agreement to settle all legal disputes concerning PTC.

§  Pursuant to the agreement Deutsche Telekom to increase its stake in PTC to 100 percent, making it the sole shareholder of PTC.

§  As part of the agreement Deutsche Telekom to pay an additional EUR 1.4 billion to Elektrim and Vivendi

§  Including the first sum of EUR 0.7 billion already paid in 2006 Deutsche Telekom to pay a total of EUR 2.1 billion for a 51 percent stake of shares in PTC and the final settlement of all litigation

§  This results in an EBITDA to enterprise value relation of the whole transaction of below 4.

_______________________________________________________________

Deutsche Telekom has entered into an agreement with the French company Vivendi, the Polish company Elektrim and creditors of Elektrim, among which the Polish State and Elektrim’s bondholders, to secure 100 percent, undisputed ownership of the Polish mobile operator Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). The agreement between the three parties has been signed today. Closing of the transaction is subject to conditions.

The agreement essentially includes the following stipulations:

Initially Deutsche Telekom held 49 percent of the shares in PTC. In 2005 Deutsche Telekom exercised a call option for further 48 percent of the shares in PTC (increasing its stake to 97 percent) and in 2006 made an initial payment in the amount of EUR 0.7 billion to Elektrim. Deutsche Telekom will now make a second payment on the purchase price for such 48 percent of the shares in PTC to Elektrim.

In addition, Deutsche Telekom will acquire the last outstanding 3 percent of PTC by purchasing the two interim holding companies Carcom and Autoinvest. The interests in these two holding companies are held by Elektrim (49 percent) and Vivendi (51 percent).

In consideration thereof, Deutsche Telekom will pay a total of EUR 1.4 billion to Elektrim and Vivendi. The larger portion of this payment will go to Elektrim as the remainder of the purchase price for the 48 percent of the shares in PTC being the subject of the call option. The payment by Deutsche Telekom will also include the purchase price for Vivendi’s and Elektrim’s shares in the two holding companies. A smaller portion of DT’s total payment will be in consideration of a settlement of all remaining legal disputes among the parties involved.

The agreement now reached will – once closing has occurred – conclusively settle all legal disputes between the three parties before various courts and arbitral tribunals – some of which have lasted for years – and ensure a 100 percent shareholding in PTC for Deutsche Telekom.

“This is a good day for the Polish mobile communications market and our Polish customers. The absolute legal certainty that is now recognized by all parties is a clear message regarding PTC’s strategic development and paves the way for the future”, said Deutsche Telekom CFO Timotheus Höttges, adding, “We have untangled the knot.”

Based on the payments now agreed and the first purchase price payment following the exercise of the 2005 call option, the total price of the acquisition of a 51-percent-stake in PTC is approximately EUR 2.1 billion. Taking into account the Polish company’s cash balance of approximately EUR 1.5 billion and based on the adjusted EBITDA expected for 2010, this results in a multiple of the transaction of below 4.

In terms of customers and service revenues, PTC is currently the third-largest mobile operator in the largest mobile communications market in Central and Eastern Europe and lies just two percentage points behind the market leader. PTK Centertel and Polkomtel – the two main competitors of PTC in the polish mobile communications market – as well as PTC had practically the same shares of the market in the first half of 2010: PTK Centertel: 31 percent; Polkomtel: 30 percent; and PTC: 29 percent. In the first nine months of 2010, PTC achieved an EBITDA margin of 37 percent, which was high compared with its Polish peers.

Deutsche Telekom Disclaimer

This press release contains forward-looking statements that reflect the current views of Deutsche Telekom management with respect to future events. Forward-looking statements are based on current plans, estimates, and projections. They should therefore be considered with caution. Such statements are subject to risks and uncertainties, most of which are difficult to predict and are generally beyond Deutsche Telekom’s control. If these risks and uncertainties materialize, or if the assumptions underlying any of these statements prove incorrect, results may be materially different from those expressed or implied by such statements. Deutsche Telekom can offer no assurance that its expectations or targets will be met. Without prejudice to existing obligations under capital market law, Deutsche Telekom does not assume any responsibility for updating forward-looking statements by taking new information or future events or other matters into account.

Deutsche Telekom AG

Corporate Communications

Tel.: +49 228 181- 4949

E-Mail: press@telekom.de

Further information for journalists at www.telekom.com/media

About Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom is one of the world’s leading integrated telecommunications companies with more than 129 million mobile customers, approximately 37 million fixed-network lines and 16 million broadband lines (as of September 30, 2010). The Group provides products and services for the fixed network, mobile communications, the Internet and IPTV for consumers, and ICT solutions for business customers and corporate customers. Deutsche Telekom is present in over 50 countries and has more than 250,000 employees worldwide. The Group generated revenues of EUR 64.6 billion in the 2009 financial year – more than half of it outside Germany (as of December 31, 2009).

One response to this post.

  1. yes its right. thanks for nice info

    Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

<span>%d</span> blogerów lubi to: