Archive for Wrzesień 2009

Od jutra KST, a dziś zmiany w TP

Dziś był dzień zmian na szczytach władzy grupy TP. Zmiany są głębokie. By uniknąć jakichkolwiek przekłamań poniżej list prezesa Macieja Wituckiego do pracowników:

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Chciałbym poinformować Was o ważnych decyzjach związanych ze strukturą zarządczą naszej Grupy. Rozpocznę od zmian personalnych. Richard Shearer, dotychczasowy członek zarządu Telekomunikacji Polskiej, z powodów osobistych złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Obradująca dzisiaj Rada Nadzorcza TP powołała na jego miejsce Vincenta Lobry, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu ds. marketingu i strategii. Grażyna Piotrowska-Oliwa, dotychczasowy Prezes PTK Centertel, podjęła decyzję o odejściu z Grupy TP. Jednocześnie otrzymała nową propozycję z Grupy France Telecom, którą będzie rozważać do 31 października br. Do tego dnia pozostanie w Grupie TP, jako mój doradca. Jej miejsce zajmie Mariusz Gaca, który wskutek objęcia stanowiska prezesa PTK Centertel, zrezygnował z prac w zarządzie TP. Powierzono mu jednocześnie funkcję dyrektora wykonawczego ds. sprzedaży i obsługi klientów.

W tym miejscu chciałbym szczególnie serdecznie podziękować Grażynie Piotrowskiej-Oliwie za jej prawie dziewięcioletnie nieprzeciętne zaangażowanie w pracę całej Grupy. Liczę, że swoim ogromnym doświadczeniem nadal będzie wspierać Grupę FT. Dziękuję także Richardowi Shearerowi za jego dotychczasową pracę w Grupie, w czasie której włożył istotny wkład w rozwój strategii i modelu biznesowego. Życzę Wam powodzenia i samych sukcesów w dalszej karierze.

Zmianom personalnym towarzyszy również szereg zmian w strukturze firmy.

Piotr Muszyński, jako wiceprezes ds. operacyjnych, poza IT&N, dostaje pod swoje skrzydła pion klientów operatorów oraz departament jakości.
Vincent Lobry zarządza od dzisiaj obszarem pozyskania i produkcji kontentu, pionem strategii i rozwoju oraz całym marketingiem tak B2B jak i B2C.

Roland Dubois, do swojego zakresu obowiązków dodaje odpowiedzialność za departament zarządzania ochroną przychodów i nadużyciami. Pion bezpieczeństwa przechodzi do obszaru zarządzanego przez Jacka Kałłaura. Z kolei Mariusz Gaca, poza pełnieniem funkcji prezesa PTK Centertel, odpowiedzialny będzie za całość sprzedaży oraz obsługę posprzedażową. Pion administracji zostaje dołączony do obszaru zarządzanego przez Xaviera Letzeltera, dyrektora wykonawczego.

Odpowiedzialność za pion prawny i pion współpracy regulacyjnej przejmuje Tomasz Nowakowski, dyrektor wykonawczy Grupy ds. korporacyjnych.

Powstaje również nowy departament transformacji, odpowiedzialny za wdrożenie nowego modelu operacyjnego i wsparcie kluczowych projektów. Na jego czele staje Piotr Gajek. Departament będzie podlegał bezpośrednio mnie.

Zmian jest sporo. Wszystkie mają służyć skutecznej odpowiedzi naszej Grupy na wyzwania rynku, klientów i konkurencji, a także uproszczeniu modelu zarządzania spółką. To pierwszy krok, który ma nas przygotować do realizacji nowej strategii Grupy TP, którą będziemy ogłaszać pod koniec kwartału.

Tym, którzy odchodzą jeszcze raz dziękuję. Tych, którzy zostają, proszę o więcej. Liczę na Was i wierzę, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Pozdrawiam
Maciej Witucki
Prezes Grupy TP

Oficjalny giełdowy komunikat TP znajduje się tu, a komunikat PR  tu.